BİLKENT OTEL, 20.02.2009 KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE İNTRAARTERİYEL RADYONİKLİD TEDAVİ:SIRSPHERES® RADYOMİKROKÜRE TEDAVİSİ TÜRKİYE SEMPOZYUMU

Nükleer Tıp Derneği ve Girişimsel Radyoloji Derneğinin katkıları ve Radmed A.Ş.'nin sponsorluğunda 'Karaciğer Tümörlerinde Intraarteriel Radyomikroküre Tedavisi (Radyoembolizasyon)" başlıklı sempozyum 20 Şubat 2009 tarihinde Ankara Bilkent Otel' de gerçekleştirilmiştir. Birincil ve metastatik karaciğer kanserlerinin tedavisinde kullanılan tekniklerin ve Radyomikroküre (SIRT) tedavisinin klinik uygulamalarının detaylarıyla tartışılması amacıyla düzenlenen bu sempozyum yeni tedavi modeli ile ilgili olarak bilgi ve klinik tecrübeleri arttırıcı konferanslar, panel ve vaka tartışmaları şeklinde gerçekleştirilmiştir.


BİLİMSEL İÇERİK:

 • Karaciğer Tümörlerinde Tedavi Opsiyonları, Hakan Akbulut
 • Karaciğer Kanserinin Cerrahisi, Seza Güleç
 • Karaciğer Tümörlü Hastaların Radyolojik Değerlendirmesi ve Karaciğer Tümörlü Hastalarda Radyomikroküre Tedavisi Dışında Diğer Girişimsel Radyoloji Tedavi Opsiyonları, Bora Peynircioglu
 • Vasküler Anatomi ve Anatomik Varyasyonlar, Radyoembolizasyon için Hasta Planlaması, Sadık Bilgiç
 • Y-90 Radiomicrosphere Therapy: Concepts and Principles, Andrew S. Kennedy
 • Hasta Seçimi, Tedavi Planlaması ve Takibi, N.Özlem Küçük
 • HCC için Tedavi Seçenekleri, Selim Karayalçın
 • HCC'de Radyomikrosfer Tedavi Sonuçları , Seza Güleç
 • mCRC için Cerrahi Tedavi, Ethem Gecim
 • mCRC'de Radyomikrosfer Tedavi Sonuçları , Seza Güleç
 • mNET için Tedavi Seçenekleri , Bülent Yalçın
 • Use of Y-90 SirSpheres in the Treatment of Unresectable Hepatic Metastases from NET, Andrew S. Kennedy
 • Y-90 SirSpheres for Other Liver Metastases (Breast, Lung, Gastric, Cholangiocarsinoma and etc.), Andrew S. Kennedy
 • Komplikasyonlar ve Yan Etkiler, Ömer Uğur
 • Panel: Türkiye Deneyimi: Sorular ve Cevaplar , Ömer Uğur, Nuri Arslan, Özlem Küçük

Toplam 11 konuşmacının yer aldığı ve 146 hekimin katıldığı sempozyum için katılımcıların uzmanlık alanlarına göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.

  Nükleer Tıp Radyoloji Genel Cerrahi Gastroloji

Radyosyon
Onkolojisi

Tıbbi Onkoloji
KATILIMCI YÜZDESİ 54,79%  21,92%  9,59%  3,42%  3,42%  6,85%
KATILIMCI SAYILARI  80  32  14  5  5  10
TOPLAM KATILIMCI SAYISI  146          

Radyomikoküre sempozyumu

RADYOMİKROKÜRE TEDAVİSİ TÜRKİYE SEMPOZYUMU FOTOĞRAFLARI
Radyomikroküre sempozyumu
Radyomikroküre sempozyumu Radyomikroküre sempozyumu Radyomikroküre sempozyumu
Radyomikroküre sempozyumu Radyomikroküre sempozyumu Radyomikroküre sempozyumu
Radyomikroküre sempozyumu Radyomikroküre sempozyumu Radyomikroküre sempozyumu
Radyomikroküre sempozyumu Radyomikroküre sempozyumu

Sempozyum Listesi

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]