ERBİYUM [169Er] SİTRAT Nasıl Kullanılır?

Erbiyum [169Er] sitrat kolloidal süspansiyon şeklinde olup, eklem içerisine lokal enjeksiyon yapılarak uygulanır.

Enjeksiyon artrografi rehberliğinde bütünüyle eklem içerisine yapılmalıdır.

Önerilen uygulama metodu şu şekildedir:

% 1 veya %2 lik xylocaine kullanılarak ekleme lokal anestezi uygulanır,

Var ise eklem efüzyonu drene edilir,

Eklem içerisine Erbiyum [169Er] sitrat kolloidal süspansiyon enjekte edilir,

Aynı iğne kullanılarak, aynı yoldan eklem içerisine kortikosteroid (örneğin hidrokortizon asetat veya prednizolon asetat enjekte edilir). İğne geri çekilmeden önce normal serum fizyolojik veya kortikosteroid solüsyonu ile yıkanarak olası bir reflü ve buna bağlı olarak ciltte oluşabilecek radyasyon nekrozuna karşı önlem alınır.

Radyofarmasötiğin eklem dışına kaçışını sınırlamak için uygulamayı takiben eklem 3 gün süre ile immobilize edilir.

Özel kullanım durumları

Eğer Erbiyum [169Er] sitrat' ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ERBİYUM [169Er] SİTRAT kullandıysanız


Bu ajan hastane ortamında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle doz aşımı riski teorik bir durumdur. Aşırı doz riski, fazla miktardaki radyoaktivitenin kazara uygulanmasıyla ilişkilidir.

Radyofarmasötiğin fizyolojik eliminasyonu çok sınırlı olduğundan doz aşımı durumunda absorbe edilen doz azaltılamaz.

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]