Teknik Özellikler

Genel Veri    
Boyutlar
130 x 130 x 155 mm
Ağırlık : 10 Kg
Çıkış : Çalışma günündeki mevcut Ge-68 aktivitesi jeneratörün kenar etiketinde belirtilmiştir. Tam dengede olan yeni bir jeneratör genellikle her elüsyon için ortalama %70 Ga-68 sağlar. Pratikte, bir jeneratörün sağımdan sonra tam verime ulaşmak için 7 saate ihtiyacı vardır. Verimi normal olarak Ge-68 kaynağının bozulmasıyla düşer. Örneğin, 9 ay bozunumdan sonra (271 gün) sağılan Ga-68'in aktivitesi yarı yarıya azalır. Ga-68'in sağım etkinliği, eğer jeneratör birkaç gün sağılmazsa bir miktar düşebilir.
Radyoaktif Bozunum : Her sağımda Ge-68'in küçük bir miktarı kolondan yıkanır. Bu jeneratörün bozunumu genel olarak yeni ise 3 x 10e-5%, 200 sağımdan sonra 5.0 x 10e-3% aralığındadır. Kullanıcı sadece Ga-68 aktivitesinin çoğunu içeren sağımın 5 mL kısmını kullanırak bozunum oranını ve miktarını önemli ölçüde azaltır. En yoğun aktivite, 5mL'lik sağımın küçük fonksiyonlarda (1mL veya daha az) bir sağım profili oluşturularak belirlenebilir. Ge-68'in bozunum oranı eğer jeneratörden birkaç gün sağım yapılmaz ise 1.0 x 10e-3%'e kadar çıkabilir. Kullanımda verilen bir aradan sonra, jeneratörde düşünülen kullanım tarihinden bir gün önce 0.1 M HCI'nin 10 mL'si ile ön-sağım yapılmalıdır. Jeneratörün ön profili teknik veri paketinin içindedir.
Radyasyon : Ge-68'in ortalama yüzey veya kontak radyasyonu, mCi başına saatte 0.5 mR/saat/mCi'nin altındadır. Örneğin, 20 mCi saatte maksimum 10 mR gösterir. Yüksek aktiviteli jeneratörler için, çalışan personele gelen dozu en aza indirmek için ek bir muhafazanın içinde tutulması önerilir.
Bozunum Karakteristikleri    
Yarı-Ömrü : Ge-68: 271 gün
Ga-68: 68 dakika
Radyosyon Tipi : Pozitron: Ga-68'den doğan 1.90 Mev
              %89 kapasite
Foton:     0.51 Mev pozitron imha radyasyonu
              %178 kapasite
              1.08 Mev gamma radyasyonu
              %3.2 Kapasite
Sipariş Bilgisi    
Madde no.:3131-0902 :  10mCi (370 MBq)                                           
Madde no.:3131-0903 :  20mCi (740 MBq)
Madde no.:3131-0901 :  30mCi (1.11 GBq)
Madde no.:3131-0904 :  40mCi (1.48 GBq)
 Madde no.:3131-0900 :  50mCi (1.85 GBq)
 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]