RENYUM Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

RENYUM'u Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ !

Gebe veya emziren bayanlarda kullanmayınız.
Büyüme çağındaki çocuklarda kullanmayınız.
Septik artrit veya sinovyal kist rüptürü varlığı olan durumlarda kullanmayınız.

RENYUM'u Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ !

Triamsinolon hekzasetonit gibi mikro kristalin formundaki uzun salınımlı kortikosteroid ajanlar, Renyum [186Re] ile kalça eklemine eş zamanlı enjekte edilmemelidir. Bu şekildeki bir uygulamanın enflamatuar reaksiyona bağlı hipovaskülarizasyon nedeniyle femur başı aseptik nekrozuna yol açma olasılığı mevcuttur.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

RENYUM'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

RENYUM'un yiyecek ve içecekler ile günümüze kadar bilinen bir etkileşimi tanımlanmamıştır.

Hamilelik
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
  Renyum [186Re] Sülfid'İn gebelik veya gebelik şüphesi durumunda veya gebeliğin tam olarak dışlanamadığı durumlarda kullanılması sakıncalıdır.
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
Emzirme
İlacın kullanılmasından önce doktorunuza danışınız.
Emzikli bir anneye radyoaktif tıbbi ürün uygulamadan önce yapılacak testin bebek emzirmeden kesilene kadar ertelenip ertelenemeyeceği değerlendirilmeli ve süte geçen aktivite miktarı da dikkate alınarak kullanılacak en uygun radyofarmasötik seçilmelidir. Renyum [186Re] Sülfid uygulaması sonrası emzirmeye son verilmelidir.
Araç ve Makine Kullanımı
Araç ve makine kullanma üzerinde bu ilacın kullanılmasından sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etki beklenmez.
RENYUM'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

RENYUM [186Re] SÜLFİD kolloidal süspansiyon içerisinde Askorbik asit, Jelatin ve enjeksiyonluk su bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bugüne kadar diğer tıbbi ürünlerle herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]