RENYUM Nasıl Kullanılır?

Renyum [186Re] Sülfid, etiket üzerinde belirtilen kalibrasyon tarihinde 148-370 MBq/ml volümde aktiviteye sahip, pH değeri 3.5-5.5 arasında değişen, steril, apirojen, kolloidal süspansiyon şeklinde hazırlanan enjeksiyonluk bir üründür.

Vial kendi kurşun koruyucu kabında saklanmalıdır. Kullanmadan önce ambalajı, ph değeri ve aktivite miktarı kontrol edilmelidir. Vial asla açılmamalıdır. Kullanılacak doz steril iğne ve şırınga yardımıyla kauçuk tıpa dezenfekte edildikten sonra aseptik olarak çekilmelidir.

Uygulanacak aktivite miktarı tedavi edilecek eklemin tipine göre belirlenir:

Omuz, el bileği, dirsek ve diz eklemleri için 70 MBq,
Kalça eklemi için 110 MBq,

Hasta başına 555 MBq'li geçmeyecek şekilde birden fazla sinoviortez uygulaması birlikte veya ardışık olarak yapılabilir. Bununla birlikte relaps durumunda aynı ekleme enjeksiyonun tekrarlanması için 6 aylık bir ara dönem verilmelidir.
Uygulama esnasında sterilite ve radyoaktivite ile ilgili rutin önlemlere uyulmalıdır. Artrografik rehberlik altında enjeksiyonun tam olarak eklem içerisine yapıldığından emin olunmalıdır.

Renyum [186Re] Sülfid kolloidal süspansiyonun önerilen uygulama şu şekildedir
%1 veya 2'lik xylocaine kullanılarak ekleme lokal anestezi uygulanır,
Artiküler effüzyon var ise direne edilir,
Kolloidal Renyum [186Re] süspansiyonu eklem içerisine enjekte edilir.
Aynı iğne kullanılarak, aynı yoldan eklem içerisine kortikosteroid (örneğin hidrokortizon asetat veya prednizolon asetat) enjekte edilir. 
İğne geri çekilmeden önce normal serum fizyolojik veya kortikosteroid solüsyonu ile yıkanarak olası bir geri kaçış ve buna bağlı olarak ciltte oluşabilecek radyasyon nekrozuna karşı önlem alınır.  
Radyofarmasötiğin ekstra artiküler alana kaçışını sınırlamak için uygulamayı takiben eklem 3 gün süre ile immobilize edilir.

Özel kullanım durumları

Enjeksiyon sırasında asepsi şartlarına azami önem gösterilmelidir.

Radyofarmasötikler, radyonüklidlerin kullanımı için uygun lisansa sahip deneyimli personel tarafından kullanılmalıdır. Radyofarmasötiğin teslim alınması, kullanımı ve uygulaması bu amaç için özel olarak tasarlanmış ve donatılmış lisanslı ünitelerde yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RENYUM kullandıysanız

Bu ajan hastane ortamında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle doz aşımı riski teorik bir durumdur. Aşırı doz riski, fazla miktardaki radyoaktivitenin kazara uygulanmasıyla ilişkilidir. Doz aşımı durumunda radyofarmasötiğin fizyolojik eliminasyonu sınırlı olduğundan absorbe edilen dozu azaltmak mümkün değildir.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]