QUADRAMET Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

QUADRAMET'i Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ!

QUADRAMET içeriğindeki her hangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.
EDTMP ve benzeri fosfanat bileşiklerine bilinen aşırı duyarlılık varsa kullanmayınız.
Gebelik veya gebelik şüphesi var ise kullanmayınız.
Uygulamadan önceki 6 haftalık bir dönem içerisinde kemoterapi veya yarım vücut (hemi-body) eksternal radyasyon tedavisi uygulanmış ise kullanmayınız.
Quadramet sadece palyatif bir ajan olarak kullanılmalı ve myelotoksisiteyi arttırması söz konusu olduğundan myelotoksik kemoterapötik ajanlar ile birlikte eş zamanlı kullanılmamalıdır.
99mTc işaretli bifosfanatların kullanıldığı kemik sintigrafisi görüntülerinde etkileşim gösterilir ise diğer bifosfanatlar ile eş zamanlı kullanılmamalıdır.

QUADRAMET'i Aşağıdaki Durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ!

Klinik bilginin olmaması durumunda enjekte edilen aktivite düzeyi renal fonksiyonlara göre ayarlanmalıdır. Renal yetmezlik varlığında Quadramet dikkatli kullanılmalıdır. Üriner obstrüksiyonu olan hastalarda mesane kateterizasyonu yapılmalıdır.

Daha önceki tedavilerden veya hastalığın kendisinden kaynaklanan nedenlerle azalmış kemik iliği rezervine sahip olan hastalarda Quadramet dikkatli kullanılmalıdır.

İnkontinansı olan hastalarda çamaşır, yatak örtüsü ve hastanın çevresinin radyoaktif kontaminasyon riski yüksektir. Bu olasılığı en az indirmek için uygulamayı takiben ilk 6 saat boyunca mesane kataterizasyonu gibi özel önlemler alınmalıdır. Diğer hastalar için en azından 6 saat boyunca idrar biriktirilmelidir.

Tekrarlayan doz uygulamalarının emniyeti ve ilaçların ağır hastalar üzerinde kullanılmasına dayalı onaylanmamış sınırlı bilgi mevcuttur. 18 yaş altındaki hastalarda kullanımının emniyeti ve etkinliği ile ilgili klinik veri bulunmamakta olup 18 yaş altında dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

QUADRAMET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Quadramet enjeksiyonu öncesi hastaların minimum 500 ml oral (veya intravenöz uygulama yoluyla) 500 ml sıvı alması teşvik edilmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Gebelik veya gebelik şüphesi durumunda veya gebeliğin tam olarak dışlanamadığı durumlarda kullanılması sakıncalıdır.
Kadınların uygulamadan sonraki birkaç ay içerisinde gebe kalmaması tavsiye edilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacın kullanılmasından önce doktorunuza danışınız.
Quadramet'in anne sütüne ekskresyonu ile ilişkili klinik bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle Quadramet uygulanmasının gerekli olduğu durumlarda emzirmenin yerine formül ile beslenme yapılmalı ve sağılan süt atılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Ürün ile ilişkilendirmemekle birlikte hastalara baş dönmesi ve zihin karışıklığı gibi istenmeyen bazı yan etkiler yaşabilecekleri anlatılmalıdır. Bu nedenle araç ve/veya makine kullanma konusunda dikkatli olunması önerilmelidir.

QUADRAMET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler


Quadramet, yardımcı madde olarak enjeksiyonluk su içermektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kemik iliği üzerindeki potansiyel aditif etki nedeniyle Quadramet kemoterapi veya eksternal ışın radyoterapisi ile eş zamanlı uygulanmamalıdır. Quadramet bu tedavilerin herhangi birisini takiben yeterli kemik iliği iyileşmesinden sonra uygulanabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]