QUADRAMET Nasıl Kullanılır?

Quadramet intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanır. Enjeksiyonluk solüsyon kullanılmadan görsel olarak incelenmelidir. Uygulanacak ürün parçacık içermeyen berrak formda olmalıdır. Solüsyonun berraklığını test eden kişi gözlerini korumaya dikkat etmelidir. Quadramet'in kullanımı esnasında sterilite ve radyasyondan korunmaya yönelik uygun önlemler alınmalıdır.

Quadrametin önerilen dozu kilogram başına 37 MBq'dir. Quadramet 1 dakikadan daha uzun sürede, önceden açılmış damar yolu aracılığıyla yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Quadramete yanıt veren hastalar genellikle tedaviden sonraki 1 hafta içerisinde ağrı düzeyinde azalma tanımlar. Bununla birlikte ağrı 4 haftadan 4 aya kadar devam edebilir. Ağrı şikâyetinde azalma hisseden hastalarda opioid analjezik kullanımının azaltılması teşvik edilebilir.

Quadrametin tekrarlayan uygulamaları hasta bazında önceki tedaviye yanıt ve klinik semptomları dikkate alınarak kararlaştırılmalıdır. Yeteri düzeyde kemik iliği fonksiyonunun geri kazanılması için uygulamalar arasında minimum 8 hafta süre bırakılmalıdır.

Radyofarmasötik uygulamaları, eksternal radyasyon veya idrar, kusma vs. kontaminasyonları ile diğer insanlar için risk yaratır. Dolayısı ile ulusal düzenlemelere uygun radyasyon korunma önlemleri alınmalıdır.

Quadramet, radyasyon güvenliği nedeni ile, radyoaktif açık kaynakların tedavi için kullanılmasına izin verilen lisanslı merkezlerde uygulanmalıdır. Hasta, vücuttaki aktivitenin, yerel yasal limitin altına düşmesine kadar hastane ortamında tutulmalıdır.

Radyoaktif atıklar ise ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemelere uygun şekilde tahliye edilmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Azalmış Kemik İliği Rezervi:

Daha önceki tedavilerden veya hastalığın kendisinden kaynaklanan nedenlerle azalmış kemik iliği rezervine sahip olan hastalarda Quadramet'in kullanımı elde edilecek faydanın alınacak riskten daha büyük olduğu zorunlu durumlar dışında önerilmez.

Uygulama sonrası potansiyel olarak kemik iliği süpresyonu riski söz konusu olduğundan Quadramet uygulamasından iki hafta sonra başlayarak en azından 8 hafta süre ile veya yeterli kemik iliği fonksiyonunu kazanana kadar haftalık kan sayımı takibi yapılmalıdır.

Renal Fonksiyon Bozukluğu:

Klinik bilginin olmaması durumunda enjekte edilen aktivite düzeyi renal fonksiyonlara göre ayarlanmalıdır. Quadrametin klirensi oldukça hızlı olup üriner yolla atılacak radyoaktivite ile ilişkili önlemlerin uygulamayı takiben 6-12 saat süre ile uygulanması gerklidir.

İnkontinans ve Üriner Obstrüksiyon :

İnkontinansı olan hastalarda çamaşır, yatak örtüsü ve hastanın çevresinin radyoaktif kontaminasyon riskini minimize etmek için uygulamayı takiben ilk 6 saat boyunca mesane kataterizasyonu gibi özel önlemler alınmalıdır. Diğer hastaların da en azından 6 saat boyunca idrar biriktirmesi gereklidir. Üriner obstrüksiyonu olan hastalarda mesane kataterizasyonu yapılmalıdır.

Eğer QUADRAMET'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla QUADRAMET kullandıysanız

Bu ürün sadece uygun klinik ortamda deneyimli personel tarafından uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle farmakolojik doz aşımı olasılığı düşük bir olasılıktır.

Gerçekleşmesi beklenilen riskler fazla miktardaki radyoaktivitenin yanlışlıkla uygulanması şeklindedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda tüm vücut radyasyon dozu diürez ve sık idrara çıkma ile azaltılabilir.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]