Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi QUADRAMETin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda derhal DOKTORUNUZA başvurunuz.

Az sayıdaki olguda enjeksiyondan sonraki kısa periyod içerisinde geçici olarak ağrıda artış (FLARE reaksiyonu) rapor edilmiştir. Bu durum genellikle ılımlı düzeyde ve sınırlı olup enjeksiyondan sonraki ilk 72 saatte gerçekleşir. Bu şekildeki reaksiyonlar genellikle analjeziklere yanıt verirler.

Hematolojik Sistem: Quadramet alan hastalarda beyaz küre ve platelet sayımında azalma ve anemi gözlenmiştir. Klinik deneylerde tek doz uygulamasından sonraki 3-5 hafta içerisinde başlangıca oranla beyaz küre sayımı ve platelet değerlerinde yaklaşık olarak %40-50 azalma gözlenmekte olup genellikle tedaviden sonraki 8. haftada tedavi öncesi değerlere dönülmektedir. Yakın zamanda yapılmış eksternal ışın radyoterapisi veya kemoterapi varlığında veya muhtemelen kemik iliği tutulumu ile birlikte hızlı ilerleyen hastalığı olan az sayıdaki olguda grade III veya IV hematopoetik toksisite gözlenmiştir.

Gastrointestinal Sistem:
Asteni, bulantı, kusma, diare gibi yan etkiler bildirilmiştir.

Dolaşım Sistemi:
Periferal ödem, baş ağrısı, hipotansiyon, baş dönmesi, miyasteni, konfüzyon ve terleme gibi yan etkiler bildirilmiştir. Bu yan etkilerle ürün arasındaki ilişki tanımlanmamıştır.

Nörolojik Sistem:
Az sayıdaki olguda spinal kord/kök basısı, dissemine intravasküler koagülasyon ve serebrovasküler olaylar yaşanmıştır. Bu yan etkilerin oluşumu hastalığın seyri ile ilişkili olabilir. Servikotorakal düzeydeki spinal metastazların varlığında artmış spinal kord basısı riski ekarte edilemez.

Tedavi uygulamalarından kaynaklanan radyasyon dozu artmış kanser ve mutasyon insidansı ile sonuçlanabilir. Tüm hastalar için radyasyon riskinin hastalığın kendisinden daha az olduğundan emin olunması gereklidir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

 

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]