YTRACIS Nasıl Kullanılır?

YTRACIS tıbbi ürünlerin invitro radyoaktif işaretlenmesi için hazırlanmış olup radyoaktif işaretleme sonrası intravenöz yolla hastaya verilmelidir.

YTRACIS vialinin içeriği hastaya direk olarak uygulanmamalıdır. YTRACIS monoklonal antikor, peptit ve benzer diğer taşıyıcı moleküllerin radyoaktif işaretlenmesi için kullanılmalıdır.

Kullanmadan önce ürünün ambalajı ve radyoaktivite miktarı kontrol edilmelidir. Ayrıca, sterilite ve radyoaktivite ile ilgili rutin önlemlere uyulmalıdır. Vial asla açılmamalı ve kurşun muhafazası içinde saklanmalıdır. Kullanılacak ürün steril iğne ve şırınga yardımıyla kauçuk tıpa dezenfekte edildikten sonra aseptik olarak çekilmelidir.

YTRACIS'in sterilitesini sağlamak ve işaretleme prosedürü süresince de sterilizesini muhafaza etmek için uygun aseptik önlemler alınmalıdır. Radyoaktif tıbbi ürünler ile yapılan uygulamalarda, hasta dışındaki şahıslar için eksternal radyasyon riski ile idrar sıçraması ve kusmaya bağlı kontaminasyon riski mevcuttur. Bu nedenle radyasyon korumasına yönelik olarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Dozaj

YTRACIS sadece yeterli deneyime sahip uzman hekimler tarafından kullanılmalıdır. Radyoaktif işaretleme için gerekli olan YTRACIS miktarı ile kullanılacak olan 90Y işaretli radyofarmasötiğin miktarı, radyoaktif madde ile işaretlenecek tıbbi ürün ve bu ürünün klinik kullanım endikasyonuna göre değişiklik gösterir.

Detaylı bilgi için radyoaktif işaretlenecek tıbbi ürünün ambalaj kutusu içerisindeki kullanma talimatı/kısa ürün bilgisine bakınız.

Özel kullanım durumları

Radyoaktif tıbbi ürünler; bu amaç için özel olarak tasarlanmış uygun klinik ortamda, sadece yetkili ve deneyimli personel tarafından teslim alınmalı, radyoaktif işaretlemede kullanılmalı ve hastaya uygulanmalıdır. Bu ürünün teslim alınması, depolanması, kullanımı, transferi ve atıklarının imhası; TAEK'in konu ile ilgili yönetmeliklerine ve yetkili makamların vereceği lisans hükümlerine tabidir.

Radyoaktif tıbbi ürünler radyasyon güvenliği ve farmasötik kalite gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmalıdır. Yitriyum (90Y) klorid işaretli tıbbi ürünlerin kullanımı ile ilgili özel uyarı ve önlemler konusunda detaylı bilgi için, radyoaktif işaretlenen spesifik ürünün kısa ürün bilgisi/ambalaj kutusu içerisindeki prospektüste bakınız.

Radyoaktif tıbbi ürünlerin çocuk ve adölesan çağındaki gençlere uygulanmasında özel dikkat gösterilmesi gereklidir.

Kullanılmamış ürün veya atık materyal TAEK'in ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre imha edilmelidir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla YTRACIS kullandıysanız

YTRACIS' in yanlışlıkla yüksek miktarda uygulanması, vücutta serbest Yitriyum (90Y) klorid varlığına bağlı olarak artmış kemik iliği toksitesi ve hematopoetik stem cell (kök hücre) hasarına neden olur. Bu nedenle YTRACIS' in yanlışlıkla uygulaması söz konusu ise; radyotoksisiteyi önlemek için kısa zaman içerisinde (tercihen ilk 1 saatte) Ca-DTPA veya Ca-EDTA gibi şelatör ajanlar içeren preperatlar kullanılarak radyonüklidin vücuttan atılımı arttırılmaya çalışılır.

Tedavi amacı ile taşıyıcı moleküllerin YTRACIS ile radyoaktif işaretlendiği tıbbi kuruluşlarda aşağıdaki preparatlar daima kullanıma hazır olmalıdır:

CA-DTPA (trisodyum kalsiyum dietilentriaminpenta asetat) veya
CA-EDTA (kalsiyum disodyumetilendiamintetraasetat)

Böbrekler tarafından hızlıca atılan şelatör ajanlar; DTPA, EDTA gibi şelat yapıcı moleküller ile suda çözünebilir kompleksler oluşturmaları sayesinde, kalsiyum iyonu ve Yitriyum arasındaki karşılıklı değişimi arttırarak Yitriyum (90Y) radyotoksisitesini azaltırlar.

1 gr. şelatör ajan 100-250 ml dekstroz veya normal serum fizyolojik içerisinde, 3-4 dakikada yavaş enjeksiyon veya infüzyon ile uygulanmalıdır. Şelatör ajanın etkinliği, yanlış uygulamadan hemen sonra veya ilk bir saat içerisinde, radyonüklid henüz dolaşımda veya interstisyel sıvı ya da plazmada iken uygulanması durumunda en yüksektir. Bir saatten sonra yapılan şelatör ajan uygulamalarında göreceli olarak azalmış etkinlik elde edilmesine karşın yine de bu tedavinin denenmesi gereklidir. Bununla birlikte intravenöz şelatör ajan uygulaması 2 saatten daha fazla geciktirilmemelidir.

Kemik iliği harabiyeti şüphesi var ise hastaya ait tüm kan parametreleri takip edilmeli ve uygun tedavi önlemleri alınmalıdır.

Tedavi esnasında radyoaktif işaretli biyomolekülün vücut içerisinde in-vivo parçalanması sonucu ortaya çıkan serbest Yitriyum ( 90Y) toksitesi, şelatör ajan kullanımı ile azaltılabilir.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]