YMM-1 Nasıl Kullanılır?

Enjeksiyon sadece intraartiküler uygulama için tasarlanmıştır. Ürün radyosinoviektomi için tek bir intraartiküler doz şeklinde uygulanır.

İntravenöz veya mesane içerisine enjekte edilmemelidir.

Uygulama sırasında sterilite ve radyasyon güvenliği ile ilgili rutin önlemler alınmalıdır. Vial asla açılmamalı ve kullanılırken kendi kurşun koruyucu muhafazası içinde tutulmalıdır. Ürün steril tek kullanımlık enjektör ve iğne ucu kullanılarak, kauçuk tıpa dezenfekte edildikten sonra kauçuk üzerinden aseptik olarak çekilmelidir.

İntraartiküler uygulama dozajı:

Eklem başına genel uygulanan enjeksiyon aktivitesi 111-222 MBq arasında değişir. Birden fazla radyosinovektomi uygulaması aynı anda veya ardışık uygulanabilir. Relaps durumunda bir ekleme radyoaktif kolloidin reenjeksiyonu, 6 aylık bir ara periyod sonrası tekrarlanabilir.

İntraartiküler uygulama şekli:


Popliteal kist varsa, kisti lokalize etmek amacıyla enjeksiyondan 8 gün önce diz artrografisi yapılmalı ve kistin yırtılıp, kist ile artiküler boşluk arasında bağlantı meydana gelmesi önlenmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Radyofarmasötik ajanlar sadece, radyonüklidlerin kullanımı ve uygulaması için uygun resmi yetkiye sahip deneyimli personel tarafından kullanılmalıdır.

Radyofarmasötiklerin teslim alınması, kullanımı ve uygulanması uygun klinik ortamda sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Radyofarmasötiğin alımı, depolanması, kullanımı, transferi ve atıkların imhası, yerel, yetkili, resmi kurumların yönetmelik ve/veya uygun lisans hükümlerine tabiidir.

Radyofarmasötiklerin uygulanması, diğer insanlar için eksternal radyasyondan dolayı veya idrar, kusma vs. kontaminasyonu nedeniyle risk meydana getirir. Bu nedenle radyasyon korunması ile ilgili önlemler ulusal yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak alınmalıdır.

Kullanımdan sonra radyofarmasötiğin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili tüm materyal, kullanılmamış ürün ve ürün kabı da dahil olmak üzere, dekontamine edilmeli veya radyoaktif atık olarak kabul edilerek, yerel yetkili makamlarca belirlenen kurallara uygun olarak, imha edilmelidir.

Kullanılmamış herhangi bir ürün veya atık materyal yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.

Eğer CAPSION'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla YMM-1 kullandıysanız

Doz aşımı durumunda radyofarmasötiğin fizyolojik eliminasyonu sınırlı olduğundan absorbe edilen dozu azaltmak mümkün değildir.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]