YMM-1'in Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi YMM-1'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Her hasta için iyonize radyasyona maruz kalma, elde edilecek fayda bazında kabul edilebilir olmalıdır. Uygulanan aktivite, arzu edilen tedavi sonucunu elde etmeye yetecek gerekli miktarda ve mümkün olduğu kadar az olmalıdır.

İyonize radyasyona maruz kalınması, kanser indüksiyonu ile ilişkili olup kalıtsal defektlerin gelişimi için potansiyel taşır.

Tedavi amaçlı uygulamalardan kaynaklanan radyasyon dozu kanser insidansında artışa ve mutasyona neden olabilir. Tüm olgularda radyasyonun getireceği riskin hastalığın kendisinden daha az olduğu konusunda emin olunması önemlidir.

Olguların yaklaşık %2'sinde radyasyon sinoviektomisi sonrası ilk 24 saat içerisinde geçici bir ateş reaksiyonu olabilir. Bazı olgularda alerjik reaksiyonlar gözlenmiştir. Radyoaktif kolloid enjeksiyonu bazı olgularda ağrılı olabilir.

Radyasyon sinoviektomisinden birkaç saat veya gün sonra eklemde inflamatuar alevlenme (Flare-Up) oluşabilir. Bu durum analjezikler veya nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar ile tedavi edilebilir.

Deri: Radyosinoviektomi sonrası ciltte nekroz veya kahverengimsi dermal-epidermal pigmentasyon nadiren gözlenir. Bu istenmeyen reaksiyon ürünün iğne ucundan reflüsü, ya da sinoviyal biyopsi veya artroskopi nedeniyle bozulmuş eklem bütünlüğüne çok yakın süre içerisinde enjeksiyondan kaynaklanır.

Kas-İskelet Sistemi:
Radyosinoviektomi sonrası sekonder artiküler enfeksiyon istisnai bir durumdur.

Hematolojik Sistem:
Diz ekleminin [90Y] ile radyosinoviektomisi sonrası, Iyot 131 ile tedavi edilen hipertiroid hastalardaki ile aynı oranda lenfositlerde kromozomal aberrasyon görülür. Her bir 37 MBq uygulamaya karşın ortaya çıkan disentrik-sentrik halka oranı 0.57'den daha az olarak rapor edilmiştir.

20.000'den fazla eklemin tedavisinden sonra maksimum 20 yıllık bir takip periyodu boyunca, tek bir myelojenik lösemi olgusu ve tek bir adet malign inguinal lenfoma olgusu gözlenmiştir. Bununla birlikte bu patolojilerin radyosinoviektomi ile ilişkisi tespit edilmemiştir.

Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda derhal DOKTORUNUZA başvurunuz.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]