GA-67-MM-1 Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

GA-67-MM-1'u Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ: !

GA-67-MM-1 gebelerde kullanılmamalıdır.

GA-67-MM-1'u Aşağıdaki Durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ!
Galyum [67Ga] kemikte lokalize olabilen bir radyonükliddir. Bu nedenle, büyüyen kemiklerdeki büyüme plaklarının ve hematopoetik dokuların radyasyon maruziyetinin özel dikkat gerektirmesi nedeniyle genç çocuklarda kullanımına özellikle dikkat gösterilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

GA-67-MM-1'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

GA-67-MM-1'in yiyecek ve içercek kullanımı ile direk ilişkisi tanımlanmamıştır.

Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız
  • Galyum [67Ga] gebeliğin hiçbir döneminde kullanım için uygun değildir. Bununla birlikte bazı istisnai durumlarda (örneğin tedavi edilebilir neoplastik hastalık nedeniyle, kaçınılmaz şekilde teratojenik potansiyeli olan, rutin kemo veya radyoterapi tedavisi alan olgular) kullanımı kabul edilebilir. Bu tip durumlarda dozimetriye özel dikkat gösterilmesi gerekebilir.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

  • İlacın kullanılmasından önce doktorunuza danışınız.
  • Galyum [67Ga] ancak emzirme sonlandırıldıktan sonra emziren bir anneye uygulanabilir.

Araç ve makine kullanımı 

  • Bu ilacın kullanılmasından sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etki beklenmez.

GA-67-MM-1'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GA-67-MM-1'un vial içeriğinde yardımcı madde olarak sodyum sitrat solüsyonu, sodyum klorür, sodyum sitrat dihidrat, enjeksiyonluk su bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Galyum [67Ga]'nin biodağılımı sitotoksik ajanlar, immun sistem baskılayıcıları (steroidlerde dahil olmak üzere) radyokontrast ajanlar, fenotiyazinler, trisiklik antideprasanlar, metaklopramit, rezerpin, metil dopa, oral kontraseptifler ve stilbestrolü de içeren pek çok farmokolojik maddenin kullanımından etkilenebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]