GA-67-MM-1 Nasıl Kullanılır?

Galyum [67Ga] sitrat sadece damar içerisine enjeksiyon yoluyla kullanılabilir. Görüntüleme işlemi enjeksiyondan sonra 24 ve 92. saatlerde yapılabilmekle birlikte, tümörlerde 2. veya 3. gün görüntüleme tercih edilebilir. İnflamatuar lezyonların araştırılması durumunda uygulamadan sonraki erken dönemde, mümkünse uygulamadan sonra 4. saatte, sintigrafi faydalı olabilir.

Özel Populasyona ilişkin Ek Bilgiler

İnterstisyel akciğer hastalığı olan hastalarda hastalık aktivitesinin sıralı takibi için 37 MBq aktivite uygulanması yeterli olabilir. Tümör görüntüleme için SPECT uygulamalarında ise daha yüksek aktiviteler gerekebilir (260 MBq'e kadar). Bu duruma sıklıkla mediastinal lenfomanın evrelemesinde rastlanır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenirlik ve etkinliği incelenmemiştir. Ancak böbrek ve karaciğer yetersizliği durumunda radyasyon maruziyeti artabileceğinden uygulanacak dozun belirlenmesinde bu durum göz önünde bulundurulmadır.

Pediyatrik Popülasyon

Çocuklarda sınırlı deneyim mevcuttur. Alternatif iyonize olmayan tanı metotlarının uygun olmadığı durumlarda, Galyum [67Ga] sitrat kullanılabilmekle birlikte kullanılacak olan aktivitenin 1.85 MBq/kg düzeyinde olacak şekilde, vücut ağırlığına göre azaltılması önerilir.

Eğer GA-67-MM-1'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GA-67-MM-1 kullandıysanız

Galyum [67Ga] sitrat sadece yetkilendirilmiş birimlerde deneyimli personel tarafından intravenöz uygulanmalıdır. Bu nedenle farmakolojik doz aşımı uzak bir olasılıktır.

Kazara fazla miktarda aktivitenin uygulanması durumunda, kritik organların alacağı toplam radyasyon dozu uygun şelatör ajanların intravenöz uygulanması ile (diğer ağır metallerde olduğu gibi) azaltılabilir. İlave olarak ağız yoluyla sıvı alımının arttırılması ve yoğun laksatif uygulanması radyoaktif işaretli ürünün ekskresyonunu arttırmak için gerekli olabilir.

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]