Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi GA-67-MM-1'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Galyum [67Ga] sitratın intravenöz uygulanmasının anafilaktoid bünyedeki olumsuz reaksiyonları tetikleyebildiği (1-5/100.000 uygulama sıklığında) rapor edilmiştir. Bu belirtiler genellikle hafif düzeyde olup sıcak basması, yaygın kızarıklık, ciltte eritem, kaşıntı ve/veya ürtiker ile karakterizedir.

İyonize radyasyona maruz kalınması kanser indüksiyonu ile ilişkili olup kalıtsal hastalıkların gelişimi için potansiyele sahiptir. Ancak, tanısal amaçlı nükleer tıp testlerinde düşük radyasyon dozu kullanıldığından güncel kanıtlar bu tür yan etkilerin oluşma sıklığının düşük olduğunu işaret etmektedir.

Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda derhal DOKTORUNUZA başvurunuz.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]