MIBG-131-D Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

MIBG-131-D'i Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ: !
Gebelikte kesinlikle kontrendikedir.
Iobenguane [131I] gebelik veya gebelik şüphesi durumunda veya gebeliğin tam olarak dışlanamadığı durumlarda kullanılmamalıdır.

MIBG-131-D'i Aşağıdaki Durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ!

Iobenguane [131I]'nin Feokromositomada tanı amaçlı uygulanması planlandığında, hipertansiyon için kullanılan antihipertansif ilaçlarla Iobenguane [131I] uptake'inin etkileşim gösterebileceğine dikkat edilmelidir. Uygun olmayan tıbbi tedavi, planlanan tanı uygulamasından en az 2 hafta önce kesilmelidir. Gerekli ise propranolol kullanılmalıdır.

Tanı uygulamalarında Iobenguane [131I]'nin diffüz kemik iliği tutulumu gösterilir ise tedavi dozunda kemik iliği supresyonu oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
  • Gebelikte kesinlikle kontrendikedir. Iobenguane [131I] gebelik veya gebelik şüphesi durumunda veya gebeliğin tam olarak dışlanamadığı durumlarda kullanılmamalıdır.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

  • İlacın kullanılmasından önce doktorunuza danışınız.
  • Radyoaktif maddenin uzun yarı ömrü nedeniyle; emziren bir anneye radyoaktif tıbbi bir ürün uygulamadan önce, anne sütündeki radyoaktivite göz önünde bulundurularak, annenin emzirme işlemi sona erene kadar tetkikin makul bir süre ertelenip ertelenmeyeceği değerlendirilmelidir. Testin yapılması zorunluluk arz ediyorsa emzirmeye son verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

  • Araç ve makine kullanma yeteneği makine çalıştırma ve işletme üzerine etkiler tanımlanmamıştır.

MIBG-131-D'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Salin asetat tampon ve enjeksiyonluk su içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçların kullanımının nöral krest tümörlerinde iobenguane tutulumunu uzun süreli arttırdığı veya azalttığı bilinmekte veya beklenmektedir.

Nifedipine (kalsiyum kanal blokeri)'nin İobenguane retansiyonunu arttırdığı rapor edilmiştir

Hastaların aşağıdaki tıbbi ilaçları içeren tedavi planı altında iken azalmış aktivite tutulumu gözlenmiştir:
- Reserpin, labetalol, kalsiyum kanal blokerleri (diltiazem, nifedipin. verapamil) gibi antihipertansif ilaçlar
- Sempatomimetik ajanlar (nazal dekonjestanlarda bulunan fenilefrin, efedrin veya fenilpropanolamin)
- Kokain
- Amitiriptilin ve imipramin ile bunların türevleri,
- Doksepin, amoksepin ve loksapin gibi trisiklik antidepresanlar

Aşağıdaki ilaçların kullanımı sonucunda ise İobenguane tutulumunun azalması beklenmektedir. Fakat şu ana kadar yeterli kanıt sunulmamıştır.
- Adrenerjik nöron blokajı yolu ile çalışan (bethanidin, debrisoquin, bretilyum ve guanethidin) antihipertansif laçlar.
- Maprotilin ve trazolon gibi antidepresanlar
Bu ilaçlar tedaviden önce (genellikle 4 biyolojik yarı ömür ) kesilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]