Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi MIBG-131-D'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Nadiren iyot hipersensitivitesine bağlı olarak aşağıdaki istenmeyen yan etkiler oluşabilir: ciddi anaflaktik reaksiyona bağlı olarak yüzde kızarıklıkla birlikte hipotansiyon, ürtiker, bulantı ve soğuk terleme ortaya çıkabilir.

Her hasta için, iyonize radyasyona maruz kalma, elde edilecek fayda bazında kabul edilebilir olmalıdır. Uygulanan aktivite, amaçlanan teşhis sonucunu elde etmeye yetecek gerekli miktarda ve mümkün olduğu kadar az olmalıdır. İyonize radyasyona maruz kalınması kanser indüksiyonu ile ilişkili olup kalıtsal hastalıkların gelişimi için potansiyel taşır. Ancak, tanı amaçlı nükleer tıp testlerinde düşük radyasyon dozu kullanıldığından bu tür yan etkilerin oluşma sıklığı düşüktür.

Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda derhal DOKTORUNUZA başvurunuz.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

 

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]