NANOCIS, Teknesyum [99mTc] ile işaretlendikten sonra, enjeksiyon veya oral yolla uygulanmak üzere kullanılan kolloidal renyum sülfid (Nanokolloid) kiti

Bu kit, teknesyum [99mTc] ile işaretlenerek kullanılacak, kolloidal renyum sülfid (Nanokolloid) preparatının hazırlanması için gerekli olan tüm radyoaktif reaktifleri (Vial A ve Vial B) içerir.

Sodyum perteknetat [99mTc] solüsyonu ile işaretlenen kit, Lenfografi çalışmalarında tek bir seferde veya multipl subkutenöz (interstisiyal) enjeksiyon (lar) şeklinde, genellikle el ve ayak parmak aralarından subkuten (cilt altı) enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Diğer bir uygulama şekli ise Gastroözefagial Reflü çalışmasında yapılan oral yolla uygulamadır.

 

 • Etkin Madde: Her bir A viali aşağıdaki aktif maddeleri içeren, nitrojen basıncı altında 1 ml steril projen solüsyon içerir. Renyum sülfid: 0.15 mg elemental renyum, örneğin 0.24 mg Re2 S7
 • Yardımcı Maddeler:
 • Şişe A (nitrojen atmosferi altında): Jelatin, askorbik asit, sodyum hidroksit, Konsantre hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su
 • Şişe B (nitrojen atmosferi altında): Sodyum pirofosfat dekahidrat, kalay klorid dihidrat, sodyum hidroksit
 • Kaplama Maddesi:
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer İlave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza danışınız.

 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında

 1. NANOCIS Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
 2. NANOCIS Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
 3. NANOCIS Nasıl Kullanılır?
 4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?
 5. NANOCIS Kapsüllerin Saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]