NANOCIS Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

NANOCIS'i Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ: !
Lenfosintigrafi enjeksiyon alanındaki potansiyel radyasyon tehlikesi nedeni ile, özellikle lenfatik sistemin tamamen bloke olduğu alt ekstremite hastalarında (özellikle kontrast lenfanjiografiden sonra) önerilmemektedir.

Bazı olgularda ürünün uygulanması alerjik yan etkilere sebep olabilir. Bu nedenle, yeterli medikasyon ve reanimasyon malzemesi araştırma boyunca kullanılabilir durumda tutulmalıdır.

NANOCIS kiti bileşimindeki her hangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

NANOCIS'i Aşağıdaki Durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ!

Lenfatik sistemin tamamen bloke olma olasılığı var ise bu ürünü dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.
NANOCIS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu radyofarmasötik ajanın, yiyecek ve içecekler ile günümüze kadar bilinen bir etkileşimi tanımlanmamıştır.

Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
  • Teknesyum [99mTc] kolloidal renyum sülfid'in gebelik veya gebelik şüphesi durumunda veya gebeliğin tam olarak dışlanamadığı durumlarda kullanılması sakıncalıdır.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız
  • Gebe bayanlarda yapılan radyonüklid uygulamalar fetusun da radyasyona maruz kalmasına yol açar. Gebe kadınlarda radyonüklid testler, sadece elde edilecek faydanın anne ve fetüsün aldığı riskten daha büyük olduğu zorunlu durumlarda yapılmalıdır.

Emzirme

  • İlacın kullanılmasından önce doktorunuza danışınız.
  • Emzikli bir anneye radyoaktif tıbbi ürün uygulamadan önce yapılacak testin bebek emzirmeden kesilene kadar ertelenip ertelenemeyeceği değerlendirilmeli ve süte geçen aktivite miktarı da dikkate alınarak kullanılacak en uygun radyofarmasötik seçilmelidir.
  • Eğer uygulama zorunlu ise emzirme işlemi 12 saat süre ile kesilmeli ve sağılan süt atılmalıdır. Emzirme işlemine anne sütündeki aktivite düzeyi çocuğa 1 mSv den daha fazla radyasyon dozu vermediğinde yeniden başlanabilir.

Araç ve makine kullanımı

Nanokolloid'in araç veya makine kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

NANOCIS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NANOCIS kiti içerisinde yardımcı madde olarak; A vialinde jelatin, askorbik asit, sodyum hidroksit, konsantre hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su; B vialinde ise sodyum pirofosfat dekahidrat, kalay klorid dihidrat ve sodyum hidroksit bulunur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Hyaluronidaz veya lokal anastezik ajanların işaretli ürünün uygulanmasından önce kullanımının lenfatik uptake'i bozduğu gösterilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]