NANOCIS Nasıl Kullanılır?

Lenfografi için tek bir seferde veya multipl subkuten (interstisiyal) enjeksiyon (lar) şeklinde yetişkin bir hastaya verilecek Teknesyum [99mTc] kolloidal renyum sülfid dozu 18.5-185 MBq arasında değişiklik gösterir. Araştırılan anatomik bölgeye ve enjeksiyon ile görüntüleme arasındaki zamana bağlı olarak kullanılan radyofarmasötiğin miktarı genellikle enjeksiyon başına 20 MBq'in altındadır. Önerilen enjeksiyon volümleri 0.2-0.3 ml arasında değişir.

Enjeksiyon alanı araştırılan anatomik bölgeye göre seçilmeli ve zayıf kanlanmaya neden olmamak için yapılacak enjeksiyon gevşek bağ dokusuna basınç uygulanmadan gerçekleştirilmelidir. Enjeksiyondan önce herhangi bir kan damarına yanlışlıkla girilmediğinden emin olmak için aspirasyon testi uygulanmalıdır.

Gastroözofageal Reflü Çalışmasında lokal pratik uygulamalara göre değişmekle birlikte, yetişkinler için sıvı faz çalışmasında uygulanacak oral doz 3.7-11.1 MBq teknesyum [99mTc] kolloidal renyum sülfid (diğer dozlar klinik duruma göre değerlendirilmelidir) düzeyindedir.

Çocukluk yaş grubunda kullanım:

Lenfografi çalışmalarında yeterli kalitede görüntü elde edebilmek için enjeksiyonu alanı başına minimum 5-10 MBq doz uygulanması gerektiği akılda tutularak, çocuklarda enjeksiyon alanı başına uygulanacak doz azaltılabilir.
Gastroözeafial reflü için ise lokal pratik deneyime bağlı olarak sıvı fazda çocuklara 3.74- 11.1 MBq aktivite verilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NANOCIS kullandıysanız
Lenfografi yapılan bir hastada radyasyon doz aşımı olması durumunda, radyonüklidin vücuttan atılımı zayıf olduğundan, hastanın absorbe edeceği doz azaltılamaz

Gastroözefagial sintigrafi yapılan bir hastada, radyasyon doz aşımı olması durumunda radyonüklidin vücuttan atılımı hızlandırılarak hasta tarafından absorbe edilecek doz azaltılabilir.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]