PENTACIS Nasıl Kullanılır?

Bu ajan sodyum perteknetat [99mTc] solüsyonu ile işaretlendikten sonra üriner sistem ve santral sinir sisteminin değerlendirilmesi amacıyla damar içi enjeksiyon yoluyla, gastrointestinal sistemin değerlendirilmesi amacıyla oral yolla uygulanır.

Yetişkinler için önerilen dozlar aşağıdaki gibidir (diğer doz değerleri endikasyona göre düzenlenmelidir) :

İntravenöz Kullanım:

  • Plazmadan glomerüler filtrasyon hızının ölçümü için 1.8-3.7 MBq (0.05-0.1 mCi),
  • Gama kamerada dinamik renal görüntüleme yapılarak glomerüler filtrasyon hızının ölçümü için 37-370 MBq (1-10 mCi) kullanılır. Dinamik görüntüleme enjeksiyonundan hemen sonra başlatılmalıdır. Optimal statik görüntüleme zamanı enjeksiyondan sonra 1 saattir.

Beyin Sintigrafisi :
185-740 MBq (5-20 mCi) kullanılır. Serebral çalışmalarda statik görüntüleme 1 saat sonra yapılır; gerekli olduğu durumlarda enjeksiyondan sonra birkaç saate kadar görüntülemeye devam edilebilir. Enjeksiyondan sonra dinamik görüntülemeye hemen başlanılmalıdır.

İnhalasyon Çalışmaları :
Akciğer ventilasyon görüntülemede 500-1000 MBq (13.5-27 mCi) (nebülizatörde kullanılacak aktivite) kullanılır.

Oral Kullanım :

Gastroözafagial reflü ve gastrik boşalma çalışması için 10-20 MBq (0.3-0.6 mCi) aktivite kullanılır. Oral uygulamayı takiben ilk birkaç dakikalık süreçte dinamik görüntüleme yapılmalıdır. Gastroduodenal transit süresinin hesaplanması için 120 dakikaya kadar dinamik görüntüleme yapılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Pediatrik doz vücut ağırlığına göre hesaplanır. Teknesyum [99mTc] pentetat (DTPA) ile bir yaşına kadar olan çok küçük çocuklarda yapılacak çalışmalarda yeterli kalitede görüntü elde edebilmek için minimum 20 MBq (0.6 mCi) aktivite uygulanması gereklidir.
Eğer PENTACIS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PENTACIS kullandıysanız

Bu ajan hastane ortamında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle doz aşımı riski teorik bir durumdur. Aşırı doz riski, fazla miktardaki radyoaktivitenin kazara uygulanmasıyla ilişkilidir.

Teknesyum [99mTc] pentetat (DTPA) ile doz aşımı durumunda, zorlu diürez ve sık idrara çıkılması ile mümkün olduğunca vücuttan radyonüklid atılımı arttırılarak absorbe edilecek radyasyon dozu azaltılmalıdır.

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]