Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi PULMOCIS' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

99mTc-Albumin makroagregatın tek veya tekrarlayan enjeksiyonları; hipersensitivite tipi reaksiyonlar, göğüs ağrısı, kasılma ve bayılma ile birlikte gözlenebilir. Enjeksiyon alanında lokal alerjik reaksiyonlar gözlenmiştir.

Her bir hasta için elde edilmesi beklenen fayda iyonizan radyasyona maruz kalmayı haklı göstermelidir. Elde edilmek istenen tanı veya tedavi sonucunu elde etmeye yeterli mümkün olan en düşük radyasyon dozuna neden olacak aktivitenin uygulanması akılda tutulmalıdır. İyonize radyasyona maruz kalınması kanser indüksiyonu ile ilişkili olup kalıtsal etkilerin gelişimi için bir potansiyel taşır. Güncel tıbbi veriler düşük radyasyon dozunun kullanılması nedeniyle tanı amaçlı nükleer tıp testlerinde bu tür yan etkilerin düşük sıklıkla oluşabileceğini telkin etmektedir.

Nükleer tıp yöntemi kullanan tanı testlerinin büyük bir kısmında radyasyon dozu (E) 20 mSv'den daha azdır. Bazı klinik durumlarda daha yüksek dozların kullanımı değerlendirilebilir.

Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda derhal DOKTORUNUZA başvurunuz.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]