[99mTc-MIBI] Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

99mTc-MIBI'yi Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ: !

  • 99mTc-MIBI içeriğindeki bileşenlerden her hangi birisine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.
  • Gebelik veya gebelik şüphesi var ise kullanmayınız.

99mTc-MIBI'yi Aşağıdaki Durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ!

Renal disfonksiyon varlığında radyasyon maruziyeti artabileceğinden uygulanacak dozun belirlenmesinde dikkatli olunmalıdır.
99mTc-MIBI'nin pediatrik hasta grubundaki güvenirlik ve etkinliği incelenmemiştir. 18 yaş altındaki çocuklarda emniyetle kullanımı ve etkinliği konusunda veri bulunmamakta olup bu hasta grubunda dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
  • Radyoaktif tıbbi ürünün gebelik veya gebelik şüphesi durumunda veya gebeliğin tam olarak dışlanamadığı durumlarda kullanılması sakıncalıdır.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
  • Doğurganlık çağındaki kadınlarda yapılacak testler en son menstrüel siklustan sonraki ilk günler (yaklaşık 10gün) içerisinde yapılmalıdır.

Emzirme

  • İlacın kullanılmasından önce doktorunuza danışınız.
  • İlk radyofarmasötik dozunun uygulanmasını takiben çocuğun sağlığı üzerindeki olası risk nedeniyle emzirmeye ara verilmelidir. Emzirmeye; ancak çocuğun emzirme işlemi sırasında veya anne ile yakın temastan dolayı alacağı radyasyon dozu yasal olarak kabul edilmiş standartlara indiğinde devam edilebilir. Belirsizlik durumunda tetkik boyunca radyasyona maruz kalınma düzeyini sınırlamak ve iyonize radyasyon içermeyen alternatif metotların kullanılması önem taşır.

Erkek Üreme yeteneği Üzerindeki Etkileri

  • Erkek üreme yeteneğini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

Araç ve makine kullanımı

  • 99mTc-MIBI'nin araç veya makine kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

99mTc-MIBI'yi' nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

99mTc-MIBI kit içeriğinde yardımcı madde olarak Tin (II) klorid, L-sistein hidroklorid monohidrat, Sodyum sitrat dihidrat, D-mannitol bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

99mTc-MIBI'nin diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri konusunda bilgi bulunmamaktadır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]