99mTc-MIBI Nasıl Kullanılır?

99mTc-MIBI kiti, steril 99mTc perteknetat solüsyonu ile işaretleme talimatına göre işaretlendikten sonra intravenöz olarak uygulanır.

Radyofarmasötik sadece yetki verilmiş uygun personel tarafından uygulanmalıdır. Uygulama esnasında personel ve hastaların gereksiz radyasyon riskine maruz kalmamasına özel dikkat gösterilmelidir.

Hastanın uygun miktarda hidrasyonu ve sık aralıklarla idrara çıkması mesanenin alacağı radyasyon dozunu azaltmak için gereklidir.

Kullanım / Hazırlama Talimatları

Radyofarmasötik hazırlanması ve uygulama esnasında radyasyon güvenliği konusundaki emniyet kurallarına sıkı bir şekilde uyulmalıdır.

99mTc perteknetat ile işaretleme iyonizan radyasyona karşı uygun korunma önlemlerinin alındığı bir ortamda, işaretlemeyi takiben steriliteyi sağlayacak uygun bir yöntem kullanılarak yapılmalıdır.

İşaretleme İşlemi

  • Liyofilizat içeren bir flakonu kurşun koruyucu kap içerisine yerleştirin
  • Bir şırınga ile (kauçuk tıpayı delerek) maksimum 10000 - 11000 MBq aktivitede yaklaşık 5 ml (veya fizyolojik salin solüsyonu ile arzu edilen aktiviteye ayarlanmış volümdeki) 99mTc sodyum perteknetatı liyofilize MIBI içeren flakona ekleyin
  • Flakon içerisindeki basınç ile etkileşimi önlemek amacıyla, eklenen solüsyon volümüne eşit miktardaki gaz volümünü (iğneyi çıkarmadan aynı iğne yardımı ile) flakondan çekin
  • Flakonu içeriği tam olarak çözülene kadar (yaklaşık 1 dk.) çalkalayın
  • Flakonu kurşun muhafazası içerisinden çıkarın, kaynayan sıcak su banyosu içerisine yerleştirin (işaretleme süreci boyunca su kaynar durumda olmalıdır) ve 10-12 dak. kaynatın. Kaynama sırasında kaynayan su ile alüminyum kapağın temasına izin vermeyin.
  • Flakonu kaynayan su ortamından uzaklaştırın, kurşun kap içerisine yerleştirin ve oda ısısına kadar soğumasına izin verin (yaklaşık 15 dak).
  • Elde edilen solüsyon enjeksiyon için hazırdır.

Dozaj

99mTc MIBI, 18 yaş üzerindeki yetişkinlerde önerilmektedir. Yetişkinde tetkik başına uygulanacak aktivite 370 - 1100 MBq arasında değişiklik gösterir.

Bir vial kiti işaretlemek için, 5 ml'de 1100 - 7400 MBq (maksimum 11000 MBq) teknesyum-99m perteknetat kullanılır. Bu aktivite 5-8 yetişkinin testi için yeterlidir. 70 kg ağırlığındaki bir birey için i.v. uygulanmak üzere önerilen doz limitleri aşağıdaki gibidir:

Azalmış koroner perfüzyon ve myokardiyal enfarktının tanısı için bolus şeklinde 185 - 740 MBq (5 - 20 mCi); total ventriküler fonksiyonun değerlendirilmesi için ise bolus şeklinde 740 - 925 MBq (20-25 mCi) aktivite kullanılır.

Myokardiyal perfüzyon testi için (kabul edilen test protokolüne bağlı kalacak şekilde) egzersiz testi ve istirahat sırasında ayrı ayrı olmak üzere iki kez radyofarmasötik uygulaması önerilir. Bu iki test için uygulanacak total doz miktarı 925 MBq'i geçmemelidir. Ardışık radyofarmasötik uygulamaları arasında en az 6 saat bırakılmalıdır. Myokard enfarktının tespit edilmesi için istirahat esnasında tek bir test yapılır.

Meme sintigrafisinde bolus şeklinde 740 - 925 MBq (20 - 25 mCi) aktivite, paratiroid sintigrafisi için ise bolus şeklinde 185 MBq -740 MBq (5-20 mCi) 99mTc-MIBI aktivitesi kullanılır.

Uygulama Şekli
Antekubital bölge veya el üzerinden i.v. olarak uygulanır. Subkuten ve intradermal uygulama yolları kullanılmamalıdır.

Özel Populasyonlara İlişkin Ek Bilgiler
Doğurganlık çağındaki kadınlara menstrüel siklusun ilk 20 gününde uygulanmalıdır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği
99mTc-MIBI'nin böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenirlik ve etkinliği incelenmemiştir. Ancak renal disfonksiyon durumunda radyasyon maruziyeti artabileceğinden uygulanacak dozun belirlenmesinde bu durum göz önünde bulundurulmadır.

Pediyatrik Popülasyon

99mTc-MIBI'nin pediatrik hasta grubundaki güvenirlik ve etkinliği incelenmemiştir. 18 yaş altındaki çocuklarda emniyetle kullanımı ve etkinliği konusunda veri bulunmamaktadır.

Yaşlılarda Kullanım
99mTc-MIBI'nin yaşlı hasta grubundaki güvenirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
Radyofarmasötikler radyasyon güvenliği konusunda yetkili uzman hekim tarafından, radyasyon güvenlik yeterliliğine sahip, lisanslı nükleer tıp bölümleri/merkezlerince teslim alınabilir, depolanabilir ve kullanılabilir.

Radyoaktif atıklar, radyoaktif izotop tamamen bozunana kadar iyi ventile olan ayrı bir odada bekletilmeli ve yetkili makamlarca belirlenen yönetmeliklere göre imha edilmelidir.

Eğer 99mTc-MIBI'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla 99mTc-MIBI kullandıysanız

Tanı amaçlı testlerde doz aşımından kaynaklanan riskler ihmal edilebilir. Bunula birlikte doz aşımı durumunda, hasta tarafından absorbe edilen doz, sık bağırsak temizliği ve idrara çıkma yoluyla radyonüklidin atılımının hızlandırılmasıyla sağlanabilir.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]