ELUMATİC III ve sağım ürünü Teknesyum (99mTc) Perteknetat, Nasıl Kullanılır?

ELUMATİC III jeneratörü enjeksiyonluk sodyum perteknetat solüsyonunu sağlayan bir sistemdir. Sağım ürünü Teknesyum (99mTc) perteknetat yapılacak testin özelliğine göre intravenöz veya ağız yoluyla uygulanabilir.

Çocukluk yaş grubunda kullanım:
1 yaşına kadar olan çok küçük çocuklarda yeterli görüntü kalitesini elde edebilmek amacıyla direkt uygulamanın yapıldığı tetkiklerde minimum 20 MBq (0.54 mCi), tiroid sintigrafisi için: 10 MBq (0.27 mCi) veya eritrosit işaretlemek için 80 MBq (2.2 mCi) minimum doz kullanılmalıdır.
Çocuklara uygulanacak aktivite miktarı yetişkinler için önerilen, vücut yüzey alanına göre düzeltilmiş aktivite miktarlarından hesaplanır. Bununla birlikte Avrupa Nükleer Tıp Derneği Pediatrik Çalışma Grubu çocuklara uygulanacak aktivite miktarının aşağıdaki tabloda ifade edilen vücut ağırlığına göre hesaplanmasını önermektedir.

Yetişkin Dozun Fraksiyonu

3 kg = 0.1       
22 kg = 0.50     
42 kg = 0.78     
4 kg = 0.14 24 kg = 0.50 44 kg = 0.80
6 kg = 0.19 26 kg = 0.50 46 kg = 0.82
8 kg = 0.23 28 kg = 0.50 48 kg = 0.85
10 kg = 0.27 30 kg
= 0.50 50 kg = 0.88
12 kg = 0.32 32 kg = 0.50 52-54 kg = 0.90
14 kg = 0.36 34 kg = 0.50 56-58 kg = 0.92
16 kg = 0.40 36 kg = 0.50 60-62 kg = 0.96
18 kg = 0.44 38 kg = 0.50 64-66 kg = 0.98
20 kg = 0.46 40 kg = 0.50 68 kg = 0.99

Özel kullanım durumları
Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği

99mTc, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenirlik ve etkinliği incelenmemiştir. Ancak renal yetersizlik durumunda radyasyon maruziyeti artabileceğinden uygulanacak dozun belirlenmesinde bu durum göz önünde bulundurulmadır.

Eğer Teknesyum (99mTc) Perteknetat etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Teknesyum (99mTc) Perteknetat kullandıysanız

Bu ajan hastane ortamında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle doz aşımı riski teorik bir durumdur. Aşırı doz riski, fazla miktardaki radyoaktivitenin kazara uygulanmasıyla ilişkilidir. 99mTc'in sodyum perteknetatın doz aşımı durumunda, radyonüklidin vücuttan atılımının arttırılması mümkün ise absorbe edilen doz azaltılabilir. Potansiyel yan etkilerin azaltılması için sık idrara gidilmesi, diürez ve fekal ekskresyonun arttırılması önlem olarak alınabilir.

99mTc işaretli eritrositlerle aşırı doz uygulanması durumunda, atılım normal hemolitik döngüye bağlı olduğundan ek bir destekleyici önlem alınması mümkün değildir.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]