PENTACIS Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

PENTACIS'i Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ: !

PENTACIS kullanımına engel teşkil edecek bilinen kontrendikasyonu yoktur.

PENTACIS'i Aşağıdaki Durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ!

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenirlik ve etkinliği incelenmemiştir. Renal yetmelik varlığı uygulama için herhangi bir kontrendikasyon oluşturmamakla birlikte renal ve hepatik yetmezlik durumunda radyasyon maruziyeti artabileceğinden uygulanacak dozun belirlenmesinde bu durum göz önünde bulundurulmadır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  • Gebe bayanlarda yapılan radyonüklid uygulamalar belirli bir oranda fetusa da radyasyon riski getirmektedir.
    Radyonüklid uygulamadan elde edilmesi beklenen klinik bilginin anne ve fetüsün alacağı riski haklı gösterdiği, kaçınılmaz durumlar dışında gebelik süresince radyonüklid tanı uygulaması yapılmamalıdır.

  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

  • İlacın kullanılmasından önce doktorunuza danışınız.

  • Emziren bir anneye radyoaktif tıbbi ürün uygulanmadan önce bebek emzirmeden kesilene kadar testin ertelenip ertelenemeyeceği değerlendirilmeli, radyoaktivitenin anne sütüne de geçebileceği göz önüne alınarak en uygun radyofarmasötiğin seçimi yapılmalıdır. Radyonüklid uygulamanın kaçınılmaz olduğu durumlarda emzirmeye 12 saat süre ile ara verilmeli ve sağılan süt kullanılmayarak atılmalıdır.

  • Sütteki radyasyondan dolayı çocuğun alacağı radyasyon dozunun 1 mSv'den daha düşük olacağı durumda emzirmeye yeniden başlanabilir.

Araç ve makine kullanımı

• Bu ilacın kullanılmasından sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etki beklenmez.

PENTACIS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Azot atmosferi altında; kalay klorür dihidrat ve sodyum klorür.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Pek çok ilaç test edilecek organın fonksiyonunu etkileyerek Teknesyum [99mTc] pentetat (DTPA)'nın böbrek tutulumunu değiştirebilir.

Vasküler hastalığa sahip hastaların belirgin hipotansiyon ve renal yetersizlik riski altında olmaları nedeniyle, Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisinde test boyunca kan basınçları takip edilmelidir.

Serebral Anjiografi çalışmalarında; psikotropik ilaçlar eksternal karotis arterinin beslediği bölgedeki kan akımını artırabilir. Bu durum arteriyel ve kapiller fazda nazofarangeal alanda artmış radyofarmasötik uptake'ine (hot-nose = sıcak burun fenomeni) neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 


Kısa Ürün Bilgisi
Stok Kodu:PENTACIS
Ürün Adı:DTPA
Ürün Açıklaması:

Böbrek kiti, 5 vial/kutu
İntravenöz kullanım:
- Renal glamerüler filtrasyon 1.8-3.7 MBq (plazma ölçümü için)
- Renal glamerüler filtrasyon 37-370 MBq (görüntüleme için)
- Beyin görüntüleme 185-740 MBq
İnhalasyon:
- Nebülizörde: 500-100 MBq
- Akciğerde: 50-100 MBq
Oral Kullanım:
Gastroözofajeal reflü ve mide boşalma zamanının belirlenmesi: 10-20 MBq

Ürün Grubu:İzotopik Ürünler
Kullanım:Tanı Ürünleri 
Ürün Kategorisi:Radyoaktif Tanı Ürünleri ve Soğuk Kitler 
Barkod:Barkod : EAN 13 : 3661541200068
Firma:CIS BIO International : CIS BIO International    
  

 

 PENTACIS  PENTACIS KULLANMA TALİMATI
 PENTACIS  PENTACIS Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
 PENTACIS  PENTACIS Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
 PENTACIS  PENTACIS Nasıl Kullanılır ?
 PENTACIS  Olası Yan Etkiler Nelerdir?
 PENTACIS  PENTACIS'in Saklanması

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]