Stok KoduAdıDetay
RENOCISDMSA

Böbrek kiti, 5 vial/kutu
Statik planar veya tomografik renal görüntüleme:
- Renal korteksin morfolojik olarak değerlendirilmesi
- Rölatif böbrek fonksiyonlarının belirlenmesi
- Ektopik böbrek lokalizasyonu için endikedir.

DMSA
PENTACISDTPA

Böbrek kiti, 5 vial/kutu
İntravenöz kullanım:
- Renal glamerüler filtrasyon 1.8-3.7 MBq (plazma ölçümü için)
- Renal glamerüler filtrasyon 37-370 MBq (görüntüleme için)
- Beyin görüntüleme 185-740 MBq
İnhalasyon:
- Nebülizörde: 500-100 MBq
- Akciğerde: 50-100 MBq
Oral Kullanım:
Gastroözofajeal reflü ve mide boşalma zamanının belirlenmesi: 10-20 MBq

DTPA
Ga-67-MM-1 (1-30mCi)Galyum (67Ga) Sitrat (1-30 mCi)

Endikasyonları: Non-spesifik tümör görüntüleme ve/veya bilinen bir malignite varlığında tümör odağının lokalize edilmesi. Inflamatuar lezyonların lokalizasyonunda endikedir.

Galyum (67Ga) Sitrat (1-30 mCi)
PULMOCISMAA

Akciğer Kiti 5 vial/kutu
Pulmoner perfüzyon sintigrafisi ve  Venosintigrafi için endikedir.

MAA
MIBG-131-DMIBG-131-D (1,25mCi)

Tanı amaçlı enjeksiyon.
Bir önceki tracer dozundan terapötik iobenguane (131I) dozunun hesaplanmasında (medüller tiroid kanseri, karsinoid tümör,  feokromositoma ve nöroblastomada dozimetri amaçlı) endikedir.

MIBG-131-D (1,25mCi)
MTcK-7MIBI

Kardiak  Kit  6 Vial / Kutu
Kalp hastalıklarının değerlendirmesi, paratiroid ve metastatik tümörlerin tanısında endikedir.

MIBI
NANOCISNANOCOLLOID

Lenfosintigrafi 5 Vial / Kutu
Lenfografi: 0.2-0.3 mL'de 18.5-185 MBq / enjeksiyon alanı, Maksimum Volüm/enjeksiyon alanı: 0,5 mL
Gastro Özofajeal Reflü: 3.7-11.1 MBq

NANOCOLLOID
Tl-201-S-1 (5-15 mCi)Talyum 201

Koroner perfüzyon ve hücresel viyabilitenin değerlendirmesinde koroner perfüzyon miyokard sintigrafisi.
Kas sintigrafisi.
Paratiroid sintigrafi.
Özellikle talyumun fazla miktarda tutulum gösterdiği, beyin ve tiroid tümörleri ile bunların metastazlarının görüntülenmesinde endikedir.

Talyum 201
ELUMATIC-IIITc99m Jeneratör (6-20 GBq)

Tc99m Jeneratör
1. 99mTc  ile işaretlenerek kullanılacak çeşitli kitleri işaretlemek için kullanılacak 99mTc reaktifinin sağımı
2. İntravenöz uygulanan sağım aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:
Tiroid sintigrafisi
Tükrük bezi sintigrafisi
Ektopik gastrik mukoza lokalizasyonu
3. Eritrositlerin işaretlenmesi için indirgeyici bir ajan ile birlikte:
Kardiak ve vasküler sintigrafi
Gizli gastrointestinal kanamanın tanısı  ve kanama odağının lokalizasyonu
4. Göz yaşı kanalı sintigrafisi için göze damlatılarak uygulamada endikedir.

Tc99m Jeneratör (6-20 GBq)

Toplam 9 adet ürün listelendi
 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]